Raziskovalni projekt

INTEGRALNI SISTEM POPLAVNO VZDRŽNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA

01. 01. 2016 – 31. 12. 2018

Projekt sofinancira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 

 :

Projekt izvajata:

Urbanistični inštitut RS

in

ZRC SAZU Inštitut za raziskovanje krasa

 

 

Povzetek

Namen projekta je razviti in pilotno testirati integralni sistem poplavno vzdržnega prostorskega načrtovanja in potrebnih ukrepov. Izhaja iz predpostavk, da je:

  • bivanje osnovna dejavnost v prostoru,
  • simulacijski model praktično in uporabno orodje za napovedovanje in opozarjanje ob izrednih hidroloških dogodkih,
  • pri oblikovanju modela potrebno upoštevati tako naravne značilnosti okolja kot tudi spremembe, ki jih vnaša človek.

Zato je cilj projekta oblikovati prostorski simulacijski model, ki bo hkrati upošteval vplive človekovega bivanja v prostoru in razvoja prostora ter dinamiko gibanja vode in spremljajočih procesov. Dosegli ga bomo z:

  1. oblikovanjem hidrogeološkega modula, urbanističnega modula in uporabniškega modula ter pridobitvijo ustreznih vstopnih podatkov za posamezni modul;
  2. razvojem in uporabo integralnega modela za simulacijo in vrednotenje poplav in njihovih učinkov na podlagi prej omenjenih modulov; ter
  3. določitvijo izhodišč, kriterijev in ukrepov za poplavno vzdržno načrtovanje.

 

 


Urbanistični inštitut Republike Slovenije
Trnovski pristan 2
1000 Ljubljana
Tel.: 01/420 13 10
www.uirs.si


ZRC SAZU Inštitut za raziskovanje krasa
Titov trg 2
6230 Postojna
Tel.: 05/ 700 19 00
izrk.zrc-sazu.si


Spletne strani so del spletne generativne platforme (participiraj.uirs.si), ki je namenjena raziskovanju javne participacije v procesih prostorskega načrtovanja.

Fotografiji Matej Blatnik